تعبیر خواب نارنج از دیدگاه چند معبر معروف

تعبیر خواب نارنج از دیدگاه چند معبر معروف


منبع: آرگا

56

1399/11/27

21:03


در این مطلب تعبیر خواب نارنج از دیدگاه معبرین مختلف اسلامی را گردآوری کرده ایم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد.

 به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در عالم خواب دیده می شوند تعبیر خواب می گویند و اغلب رویاهایی که مشاهده می شوند دارای تعابیری می باشند که این تعابیر می توانند دارای نشانه ای برای بیننده رویا باشند. تعبیر خواب نارنج از دیدگاه معبرین مختلف دارای تفاسیری متفاوت می باشند و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که دیده اید رویای خود را تفسیر کنید.

تعبیر خواب نارنج با انواع تعابیر روان و ساده

انواع میوه و خوراکی هایی که در عالم رویا دیده می شوند هر یک از دیدگاه معبرین دارای تعابیری می باشند. در مطالب قبلی تعبیر رویای پرتقال و تعبیر رویای موز و تعبیر رویای گیلاس را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر رویای نارنج آشنا خواهید شد.

تعبیر رویای نارنج

دیدن نارنج در عالم رویا نشانه چه چیزی می باشد ؟

۱.منوچهر مطیعی تهرانی

اگر فردی در عالم رویا تعداد زیادی نارنج ببیند نشانه برکت و نعمت می باشد.

اگر فردی در عالم رویا تعداد کمی نارنج ببیند تعبیر رویای وی نیکو نمی باشد.

اگر فردی نارنج را در عالم رویا در غیر فصل اش ببیند نشانه زیان و غم است.

اگر فردی در خواب نارنج ببیند به دلیل بوی خوشی که نارنج دارد نشانه برکت برای بیننده رویا می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که نارنج را می شکافد و ترشی آن را می چشد نشانه غم و غصه و اندوه برای بیننده رویا است.

تعبیر دیدن نارنج از دیدگاه معبرین مختلف

۲. محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که نارنج از یکی تا سه عدد دارد نشانه فرزند برای وی می باشد.

اگر فردی در عالم رویا تعداد زیادی نارنج ببیند نشانه مال و نعمت برای وی می باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که شربت نارنج می خورد نشانه غم و اندوه برای وی است.

تعبیر مشاهده نارنج از دیدگاه معبرین مختلف

۳. امام جعفر صادق

تعبیر رویای نارنج از دیدگاه امام جعفر صادق دارای ۴ وجه زیر می باشد :

۱.دوست

۲. منازعت

۳. فرزند

۴. منفعت

تعبیر خواب نارنج بیانگر چیست ؟

۴. ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که تعداد زیادی نارنج دارد نشانه این می باشد که وی مال زیادی را بدست می آورد.

۵. دانیال نبی

نارنج زرد است و بوی خوشی دارد و از میوه های بهشتی می باشد از این رو دیدن آن در عالم رویا دارای تعبیری نیکو می باشد.

دیدن درخت نارنج در عالم رویا نشانه مردی بداخلاق می باشد که تحمل وی و صحبت کردن با او سخت است و آن مرد مثل آدم های مریض دارای چهره ای زرد می باشد.

تعبیر دیدن نارنج بیانگر چه چیزی می باشد ؟

در این مطلب تعبیر رویای نارنج را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم که امیدواریم از مطالعه آن نهایت بهره را برده باشید و بتوانید با توجه به مطالب ذکر شده رویای خود را به راحتی تفسیر نمایید.

مطالب مشابه