۵۰سال زندان در انتظار ملکه زیبایی مکزیک

منبع: برترین ها

33

1399/11/27

21:46


ملکه زیبایی مکزیک به جرم عضویت در یک باند آدم‌ربایی دستگیر شد.

برترین‌ها: ملکه زیبایی مکزیک به جرم عضویت در یک باند آدم‌ربایی دستگیر شد.

پلیس پس از دستگیری به لورا موجیکا رومرو، ۲۵ ساله هشدار داده که در صورت اثبات جرم ممکن است تا ۵۰ سال زندانی شود.

۵۰سال زندان در انتظار ملکه زیبایی مکزیک

مطالب مشابه