ببینید واکسن کرونا به کدام کشورها می‌رسد!

منبع: برترین ها

21

1399/11/27

21:58


خرید گسترده واکسن کرونا توسط کشورهای متمول و کوتاه ماندن دست کشورهای محروم و فقیرتر از این واکسن، سوژه کارتونی از آنتونیو رودریگز شد که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشرشده است.

خبرآنلاین: خرید گسترده واکسن کرونا توسط کشورهای متمول و کوتاه ماندن دست کشورهای محروم و فقیرتر از این واکسن، سوژه کارتونی از آنتونیو رودریگز شد که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشرشده است.

ببینید واکسن کرونا به کدام کشورها می‌رسد!

مطالب مشابه