به گفته فعالان، پس از سودگیری ابتدای روز به تدریج خریدهای معامله گران بالا رفت ولی یک عامل زمینه ساز موج دوم فروش های ارزی شد. این عامل خبری بود که معامله گران داخلی به نقل از سایت الجزیره منتشر کردند. در این خبر عنوان شده بود که ایران و آمریکا پیش از سوم اسفندماه، بیانیه ای برای بازگشت به برجام را اطلاع رسانی خواهند کرد.

در صورتی که دلار محدوده ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومانی را از دست بدهد، احتمال افت این ارز تا محدوده ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی وجود دارد. با این حال، ممکن است با تخلیه هیجان خبر مربوط به توافق آمریکا و ایران، بازار به سرعت راه کاهشی رفته را بازگردد.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر هجوم دو مرحله ای فروشندگان به بازار دلار + نمودار بخوانید.