دولت برای تامین کسری بودجه از خرداد امسال اوراق آراد را در قالب عقد مرابحه منتشر می کرد. اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده‌ ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.

اما بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد در کنار اوراق مرابحه، خزانه داری کل کشور در نظر دارد روز سه شنبه ۵ هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام در بورس انرژی عرضه می کند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر دولت فردا اوراق نفتی می فروشد+جدول اوراق بخوانید.