نقل قول عجیب ماهنامه نسیم بیداری از احمدی‌نژاد

منبع: برترین ها

44

1399/11/27

23:06


ماهنامه نسیم بیداری در جدیدترین شماره خود در مصاحبه با محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقل قول عجیبی را نقل کرده است.

برترین‌ها: ماهنامه نسیم بیداری در جدیدترین شماره خود در مصاحبه با محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقل قول عجیبی را نقل کرده است.

نقل قول عجیب ماهنامه نسیم بیداری از احمدی‌نژاد

مطالب مشابه