بدین منظور و به نشانه حسن نیت آمریکا در احیای توافق هسته ای با ایران، دولت بایدن تصمیم گرفته تا رویکرد خود نسبت به یمن را به طرز چشم گیری تغییر دهد. این سیاست جدید تا حد زیادی مغایر با منافع شرکایش در شورای همکاری خلیج فارس تلقی می شود و بدین وسیله واشنیگتن امیدوار است تا به تهران نشان دهد که چقدر درباره مذاکره (حتی در مورد مسائل بیشتر) جدی است.

البته باید به یاد داشت چنین برنامه هایی می توانند به طور غیر منتظره ای از دستور کار خارج شوند، از جمله با مداخله شیطنت آمیز دولت های آسیب دیده خلیج فارس و البته اسرائیل، که هم چنان بسیار نگران از ارتباط دولت بایدن با ایران هستند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر حل بحران یمن کلید احیای برجام؟ بخوانید.