درخواست یک نماینده برای محدود کردن اینستاگرام

منبع: برترین ها

10

1399/11/30

09:41


یک نماینده اصولگرای مجلس در پیامی توئیتری درخواست خود برای محدود کردن اینستاگرام را مطرح کرد.

برترین‌ها: یک نماینده اصولگرای مجلس در پیامی توئیتری درخواست خود برای محدود کردن اینستاگرام را مطرح کرد.

درخواست یک نماینده برای محدود کردن اینستاگرام

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو