اتفاقی نادر در عربستان؛ شترها زیر برف!

منبع: برترین ها

12

1399/11/30

17:24


در اتفاقی نادر صحرای عربستان با بارش برف سپیدپوش شد.

برترین‌ها: در اتفاقی نادر صحرای عربستان با بارش برف سپیدپوش شد.

اتفاقی نادر در عربستان؛ شترها زیر برف!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو