افزایش خشم عمومی در تگزاس

1

1399/11/30

21:21


افزایش خشم عمومی در تگزاس با ادامه قطع آب و برق در سرمای شدید

افزایش خشم عمومی در تگزاس

به گزارش بهداشت نیوز ،خشم عمومی از قطع برق در تگزاس آمریکا در سرمای بی سابقه زمستان در حال افزایش است و میلیون ها نفر از ساکنان این ایالت از سرما می لرزند بدون آن که بدانند برق و سیستم گرمایشی خانه هایشان – که بیش از 36 ساعت یا بیشتر قطع شده است – به این زودی ها وصل خواهد شد یا خیر؟

منبع:گاردین

تصویری


ویدئو