ببینید واکسن کرونا رو کیا می‌زنن!

منبع: برترین ها

3

1399/11/30

22:23


مصائب کشورهای فقیر و جهان سومی برای درمان بیماری کرونا و دسترسی راحت کشورهای ثروتمند جهان به واکسن‌های متعدد این ویروس سوژه کارتونی از نعیم تدین در شهرونگ شد.

مصائب کشورهای فقیر و جهان سومی برای درمان بیماری کرونا و دسترسی راحت کشورهای ثروتمند جهان به واکسن‌های متعدد این ویروس سوژه کارتونی از نعیم تدین در شهرونگ شد.

ببینید واکسن کرونا رو کیا می‌زنن!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو