مرگ هزاران قطعه ماهی بر اثر زلزله سی‌سخت

منبع: برترین ها

5

1399/11/30

23:38


زمین لرزه موجب بروز خسارت شدید در مزارع پرورش ماهی و مرگ هزاران قطعه ماهی در شهرستان دنا شده است.

خبرگزاری مهر: زمین لرزه موجب بروز خسارت شدید در مزارع پرورش ماهی و مرگ هزاران قطعه ماهی در شهرستان دنا شده است.

مرگ هزاران قطعه ماهی بر اثر زلزله سی‌سخت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو