تورم تولید کننده بخش صنعت در قاب فصلی در تابستان 31.7 درصد ثبت شده که بالاترین حد گرانی فصلی در بین تمام فصول از ابتدای دهه 90 تاکنون بوده است. این در حالی است که تورم فصلی در بهار(فصل قبل از تابستان) تقریبا 7.6 درصد محاسبه شده بود.

پس از ثبت گرانی در تابستان، در پاییز این متغیر با کاهشی ۱۰ واحددرصدی به ۲۱.۷ درصد رسید که دومسن رکورد تورم فصلی از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون به حساب می آید.

متن کامل این گزارش را با تیتر «رکوردهای تورمی در بخش صنعت» در اقتصادنیوز بخوانید.