برخی از روستا‌های لرستان در زیر برف پنهان شدند

منبع: برترین ها

15

1399/12/1

10:20


بارش سنگین برف با کولاک شدید دیروز، برخی از روستا‌های شرق استان لرستان را در برف مدفون کرده است.

برترین‌ها: بارش سنگین برف با کولاک شدید دیروز، برخی از روستا‌های شرق استان لرستان را در برف مدفون کرده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو