مرگ پرنده‌ها در باغ پرندگان قم

منبع: برترین ها

76

1399/12/2

00:36


اواسط بهمن امسال خبر‌هایی درباره تلف شدن یا معدوم کردن صد‌ها و هزاران پرنده در ارزشمند در باغ پرندگان قم منتشر شد؛ مجموعه‌ای که تازه‌تأسیس بوده است، تا حدی که هنوز برای بازدید عموم افتتاح نشده بود. با این حال، شیوع آنفلوآنزای H ۹ که منشاء آن هنوز معلوم نیست، باعث تلف شدن صد‌ها قطعه پرنده شد و به ناچار، دیگر پرنده‌ها نیز معدوم شدند.

ایسنا: اواسط بهمن امسال خبر‌هایی درباره تلف شدن یا معدوم کردن صد‌ها و هزاران پرنده در ارزشمند در باغ پرندگان قم منتشر شد؛ مجموعه‌ای که تازه‌تأسیس بوده است، تا حدی که هنوز برای بازدید عموم افتتاح نشده بود. با این حال، شیوع آنفلوآنزای H ۹ که منشاء آن هنوز معلوم نیست، باعث تلف شدن صد‌ها قطعه پرنده شد و به ناچار، دیگر پرنده‌ها نیز معدوم شدند.

مرگ پرنده‌ها در باغ پرندگان قم

مطالب مشابه