کودک آزاری رویِ سقف ماشینِ در حرکت

منبع: برترین ها

93

1399/12/2

07:10


«آیا این فرد، صلاحیت نگهداری از این فرزند رو داره؟» این شرحی بود بر ویدئویی که روز گذشته در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.

خراسان: «آیا این فرد، صلاحیت نگهداری از این فرزند رو داره؟» این شرحی بود بر ویدئویی که روز گذشته در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.

در این ویدئو می بینیم که یک پراید با پلاک ایران 72 کودکی را روی سقف پراید گذاشته و در خیابان در حال تردد است. آن چه در ویدئو دیده می شود حکایت از سرعت نسبتا بالای پراید دارد.

کودک آزاری با پراید

کاربری درباره این ویدئو نوشت: «تا وقتی یه عده فکر کنن حق دارن با بچه خودشون می تونن هر کاری بکنن باید شاهد این صحنه ها باشیم.»

کاربر دیگری نوشت: «چطوری یه عده دلشون میاد این جوری با بچه های معصوم برخورد کنن.»

کاربری هم نوشت: «باید با این جور قانون شکن ها که روح مردم رو آزرده می کنن برخورد بشه.»

کاربر دیگری هم نوشت: «خدا کنه قبل از انتشار دهنده ویدئو با فردی که این جوری با بچه رفتار می کنه برخورد کنن.»

مطالب مشابه