سگ‌های رنگی در روسیه + عکس

سگ‌های رنگی در روسیه + عکس


32

1399/12/2

09:00


چند سگ ولگرد به رنگ آبی در نزدیگی یک کارخانه محصولات شیمیایی در روسیه به تازگی پیدا شدند که در یک مرکز حیوانات نگهداری می‌شوند.

سگ‌های رنگی در روسیه + عکس

سگ‌های رنگی در روسیه + عکس

سگ‌های رنگی در روسیه + عکس

سگ‌های رنگی در روسیه + عکس

سگ‌های رنگی در روسیه + عکس

سگ‌های رنگی در روسیه + عکس