اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس


44

1399/12/2

09:00


از حدود ۱۳۰۰۰ خودرو تاکسی، فقط حدود ۵۰۰۰، خودرو تاکسی در حال حاضر به طور منظم در حال کار هستند. آن‌ها شب و روز در خیابان‌های نیویورک همه جا حضور داشتند، اما با وجود شیوع ویروس کرونا، تاکسی‌های شهر را کمیاب کرده و آینده‌ای نامشخص را در پیش رو دارند.

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

اعتراض تاکسی‌ها در آمریکا + عکس

منبع: میزان