زلزله‌زدگانِ سی‌سخت، در دمای منفی پنج درجه!

منبع: برترین ها

104

1399/12/2

09:28


مردم زلزله‌زده سی سخت، دیشب را در دمای منفی پنج درجه به صبح رساندند.

اصلاحات نیوز: مردم زلزله‌زده سی سخت، دیشب را در دمای منفی پنج درجه به صبح رساندند.

مردم سی سخت، در دمای منفی پنج درجه!

مطالب مشابه