تصاویر؛ رویش زودهنگام شکوفه‌ها در شیراز

تصاویر؛ رویش زودهنگام شکوفه‌ها در شیراز


منبع: برترین ها

105

1399/12/2

10:33


شیراز همیشه با بهارش شهره بوده، بهاری که با شکوفه‌های درختان بادام و سیب و آلبالو و نسترن و ... آغاز می‌شود و با به گل نشستن درختان نارنج، در اردیبهشت بهشتی شهر راز، تداوم می‌یابد.

ایسنا: شیراز همیشه با بهارش شهره بوده، بهاری که با شکوفه‌های درختان بادام و سیب و آلبالو و نسترن و ... آغاز می‌شود و با به گل نشستن درختان نارنج، در اردیبهشت بهشتی شهر راز، تداوم می‌یابد.

تصاویر؛ رویش زود هنگام شکوفه‌ها در شیراز

تصاویر؛ رویش زود هنگام شکوفه‌ها در شیراز

تصاویر؛ رویش زود هنگام شکوفه‌ها در شیراز

تصاویر؛ رویش زود هنگام شکوفه‌ها در شیراز

مطالب مشابه