به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در بازار آزاد پایین آمد و پوند هم افزایش قیمت را تجربه کرد.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوم اسفند 99

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۶۰۰ (بیست و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۶۰۰ -۳۰۰ -۱.۱۸ ۱۱:۲۴
۲۵,۹۰۰ ۱۰۰ ۰.۳۸ ۲ روز پیش
۲۵,۸۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۳ درصدی، از ۲۴,۹۹۹ (بیست و چهار هزار و نهصد و نود و نه ) تومان به ۲۴,۹۶۹ (بیست و چهار هزار و نهصد و شصت و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۶۹ -۳۰ -۰.۱۳ ۱۱:۲۷
۲۴,۹۹۹ ۴۳ ۰.۱۷ ۲ روز پیش
۲۴,۹۵۶ -۱۴۱ -۰.۵۷ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۱ درصدی، از ۳۱,۴۰۶ (سی و یک هزار و چهارصد و شش ) تومان به ۳۱,۴۰۳ (سی و یک هزار و چهارصد و سه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۴۰۳ -۰.۰۱ ۱۰:۰۶
۳۱,۴۰۶ ۱۳۵ ۰.۴۲ روز قبل
۳۱,۲۷۱ ۱۹۸ ۰.۶۳ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۹ تومان افزایش، ۳۶,۳۲۲ (سی و شش هزار و سیصد و بیست و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۳۲۲ ۳۹ ۰.۱ ۱۰:۰۶
۳۶,۲۸۳ ۱۵۳ ۰.۴۲ روز قبل
۳۶,۱۳۰ ۴۲۱ ۱.۱۶ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۸۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۰۵۰ (هفت هزار و پنجاه ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۰۵۰ -۱۳۰ -۱.۸۵ ۱۱:۲۵
۷,۱۸۰ ۲۰ ۰.۲۷ ۲ روز پیش
۷,۱۶۰ ۴۰ ۰.۵۵ ۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۰ تومان کاهش، ۳,۷۱۰ (سه هزار و هفتصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۵۳۶ (بیست هزار و پانصد و سی و شش ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۲۰,۶۰۰ (بیست هزار و ششصد ) تومان قیمت خورد.