در حالی که در ماه های گذشته بیشتر آپارتمان هایی که برای فروش گذاشته شده بودند بر اساس نرخ میانگین منطقه بود و فایل های قرمز محدود به نوساز ها می شد اما در یک هفته اخیر به شکل قابل توجهی فایل های قرمز افزایش داشته تا آنجا که در یکی از فایل های پیشنهادی در محله فردوس غرب تا ۹۲ میلیون هم برای فروش گذاشته شده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «مچ اندازی فایل های سبز و قرمز در بازار مسکن» بخوانید.