سیدحسین موسوی تبریزی دبیرکل مجمع مدرسین و محققین، در باره برنامه‌های حزب متبوع خود برای انتخابات ۱۴۰۰ گفت: تا این لحظه مجمع مدرسین و محققین برای انتخابات پیش‌رو برنامه خاصی تدوین نکرده است. برنامه نهایی این مجمع در چارچوب کل جبهه اصلاحات خواهد بود.

دبیرکل مجمع مدرسین و محققین با تاکید بر اینکه نماینده این مجمع در جلسات نهاد اجماع‌ساز حضور دارد اظهار کرد: کمیته و کارگروهی تشکیل نداده‌ایم؛ اما نماینده مجمع در جلسات اجماع‌ساز، نظرات اعضای شورا را منتقل خواهد کرد. هنوز مذاکرات ناتمام است و منتظر نتایج نهایی هستیم؛ ولی نتیجه جبهه اصلاحات هرچه باشد مجمع مدرسین و محققین همان را انجام خواهد داد.

موسوی تبریزی معرفی کاندیدای پیشنهادی مجمع مدرسین و محققین برای ریاست‌جمهوری را به آینده موکول کرد و گفت: اول باید نظرات و تصمیمات جبهه اصلاحات مشخص شود، فعلاً نمی‌توانیم اسم کسی را مطرح کنیم.

وی درباره انتخابات شوراهای شهر خاطرنشان کرد: در انتخابات شوراها هم تا حد امکان شرکت خواهیم کرد اما شرطش این است که کاندیداهای مورد تأیید خودمان برای شوراها حضور داشته باشند.

دبیرکل مجمع مدرسین و محققین شرکت آگاهانه در انتخابات را وظیفه شرعی دانست و تاکید کرد: نباید انتخابات را تحریم کنیم؛ اما باید با پیدا کردن شناخت صحیح از کاندیداها و اطمینان از کارآمدی و صلاحیت آن‌ها پای صندوق‌ها برویم. ضروری است بدانیم با انتخاب و رأی دادن، مسئولیت کارها و تصمیمات فرد منتخب را برعهده می‌گیریم. رأی و نظر ما اگر کسی را به مسئولیت برساند و در پیروزی او اثر داشته باشد، ما هم در دستاوردها با او شریک خواهیم بود.