در شهرهای مختلف همچنان آگهی های فروش خودروی پراید ۱۳۱ صفر کیلومتر مدل ۹۸  مشاهده می شود که این مدل پراید به نرخ ۱۰۴ تا ۱۰۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ نیز در بازار قیمتی بین ۱۲۲ تا ۱۲۹ میلیون تومان دارد.

همچنین در بازار خودروهای ارزان داخلی می توان پراید وانت ۱۵۱ مدل ۹۹ را می توان با قیمتی بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون تومان در شهرهای مختلف خریداری کرد.

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

آستارا

۱۲۸ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

اصفهان

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

لاهیجان

۱۲۹ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

قم

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

همدان

۱۲۲ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

اصفهان

۱۰۹.۶ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

میانه

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

آق قلا

۱۰۷ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۸

ساری

۱۰۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۸

تهران

۱۰۴ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

رامسر

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

میمه

۱۱۳ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

اسلام آباد غرب

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

مریوان

۱۱۲ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

هشتگرد

۱۱۰ میلیون