جناب آقای سجاد هاشمی با حمایت مجموعه هافمن در رقابت‌های بین المللی داخل سالن ترکیه، شرکت کرده و موفق به ثبت رکورد ملی ماده ۲۰۰ متر داخل سالن شد. رکورد ثبت شده‌ی جدید حد نصاب ۲۱.۲۱ ثانیه است که نسبت به رکورد قبلی که توسط جناب آقای امیرحسین توکلیان در بهمن ۱۳۸۲ ثبت شده بود پیشرفت چشم‌گیری دارد.

مجموعه هافمن سعی داشته است که در طی سالیان متمادی حمایت از ورزش ملی و ورزشکاران را جزو برنامه‌های ثابت خود قرار دهد و در این زمینه اقدامات موثر و متفاوتی انجام داده است.

منبع خبر: سایت رسمی هافمن