عذرخواهی برای اولویت در واکسیناسیونِ هنرمندان

منبع: برترین ها

19

1399/12/2

15:30


رییس مرکز اطلاع‌رسانی سازمان نظام پزشکی در پی درخواست برای در اولویت‌ قرار گرفتن هنرمندان در دریافت واکسن کرونا از مردم عذرخواهی کرد.

برترین‌ها: رییس مرکز اطلاع‌رسانی سازمان نظام پزشکی در پی درخواست برای در اولویت‌ قرار گرفتن هنرمندان در دریافت واکسن کرونا از مردم عذرخواهی کرد.

کرمانپور در توئیتر خود نوشت:

عذرخواهی برای در اولویت‌ قرار گرفتن هنرمندان در دریافت واکسن کرونا

مطالب مشابه