ادعای عجیب در مورد برفی که آتش می‌گیرد!

منبع: برترین ها

68

1399/12/2

15:52


ویدئوهای مختلفی توسط مردم تگزاس منتشر شده و همگی مدعی هستند برفی که در روزهای اخیر این ایالت را سفیدپوش کرده، به هیچ عنوان طبیعی نیست و در مواجه با آتش، آب نمی‌شود بلکه می‌سوزد و در حین سوختن بوی شیمیایی دارد.

خبرآنلاین: ویدئوهای مختلفی توسط مردم تگزاس منتشر شده و همگی مدعی هستند برفی که در روزهای اخیر این ایالت را سفیدپوش کرده، به هیچ عنوان طبیعی نیست و در مواجه با آتش، آب نمی‌شود بلکه می‌سوزد و در حین سوختن بوی شیمیایی دارد.

ادعای عجیب در مورد برفی که آتش می‌گیرد!

مطالب مشابه