جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس


49

1399/12/2

16:10


ساکنان جزیره بانوول در کره جنوبی با هدف متمایز شدن با سایر مناطق توریستی، این جزیره را به بهشتی بنفش تبدیل کردند. در بانوول همه چیز، از بنا‌های تاریخی تا خانه‌ها و کافه‌ها با بنفش یاسی رنگ‌آمیزی شده‌اند.

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

جزیره بنفش در کره جنوبی + عکس

منبع: فرارو