تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس


23

1399/12/2

16:10


ناسا تصاویر تازه‌ای را از مریخ‌نورد استقامت منتشر کرده و آنها را از طریق حساب کاربری اختصاصی این مریخ‌نورد در توئیتر منتشر کرده است.

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

تصاویر تازه مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ + عکس

منبع: مهر