پناهیان: مناظره مانند بازیگری است

منبع: برترین ها

46

1399/12/2

16:47


پناهیان با بیان اینکه ​برای پیشرفت و نجات جامعه، تحول و اصلاح الگوی حکمرانی لازم است، گفت: مردم‌‌سالاری دینی تنها به‌معنای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی نیست، بلکه به معنای مشارکت مردم در همهٔ امور است.

فارس: علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه در نشست سیاسی " تحول در حکمرانی" در نوزدهمین دوره آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اسلامی مستقل گفت: لیبرال دموکراسی امروزه به‌عنوان تفکر حاکم بر بخش‌های عمده‌ای از جهان رسوایی و ناکامی خود را نشان داده اما با این حال متأسفانه برخی دوست دارند این تفکر را زنده کنند.

وی با بیان اینکه در جامعهٔ ما زمینهٔ تحول وجود دارد، اما باید توجه داشت که لازم است به مسائل تحولی نگاه کرد، افزود: در صحبت‌های مقام معظم رهبری می‌توان تحول در نظام را حس کرد.

پناهیان تاکید کرد: تحول یعنی زمینهٔ فساد وجود نداشته نباشد و آن را از بین برد و به‌عبارتی تحقق پیشرفت به معنای واقعی آن نه به معنای ظاهری. یعنی مسئولینی بر سر کار بیایند که امکان خیانت و کم‌کاری نداشته باشند.

وی گفت: رقابت‌های سیاسی را قبول داریم اما رقابت‌های حقیقی، نه رقابت‌های دروغ. در این میان رئیس‌جمهوری با دروغ رای آورد که می گفت در وسط پیاده رو دیوار می‌کشیم. این رقابت نیست بلکه نابودی رقابت است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مناظره مانند بازیگری است که هرکس بهتر بازی کند رأی بیشتری می‌آورد. این همان الگوی حکمرانی غربی است که در زمانی، بازیگران در کشورهای غربی رأی آوردند.

وی با بیان اینکه برای پیشرفت و نجات جامعه، تحول و اصلاح الگوی حکمرانی لازم است، گفت: مردم‌ سالاری دینی تنها به‌معنای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی نیست، بلکه به معنای مشارکت مردم در همهٔ امور است. حکمرانی باید به معنای حقیقی مردمی باشد.

پناهیان گفت: " انجمن اسلامی مستقل"، حقیقتا یک مدل حقیقی از حکمرانی مردمی است.

مطالب مشابه