به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار، پوند و یورو امروز در بازار آزاد پایین آمد.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوم اسفند 99

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۳۰۰ (بیست و پنج هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۳۰۰ -۶۰۰ -۲.۳۸ ۱۷:۰۳
۲۵,۹۰۰ ۱۰۰ ۰.۳۸ ۲ روز پیش
۲۵,۸۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۲ درصدی، از ۲۴,۹۹۹ (بیست و چهار هزار و نهصد و نود و نه ) تومان به ۲۴,۷۰۵ (بیست و چهار هزار و هفتصد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۷۰۵ -۲۹۴ -۱.۲ ۱۷:۰۵
۲۴,۹۹۹ ۴۳ ۰.۱۷ ۲ روز پیش
۲۴,۹۵۶ -۱۴۱ -۰.۵۷ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۰۳۹ (سی و یک هزار و سی و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۰۳۹ -۳۶۷ -۱.۱۹ ۱۶:۰۷
۳۱,۴۰۶ ۱۳۵ ۰.۴۲ روز قبل
۳۱,۲۷۱ ۱۹۸ ۰.۶۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۱.۰۷ درصدی، از ۳۶,۲۸۳ (سی و شش هزار و دویست و هشتاد و سه ) تومان به ۳۵,۹۰۱ (سی و پنج هزار و نهصد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۹۰۱ -۳۸۲ -۱.۰۷ ۱۶:۰۷
۳۶,۲۸۳ ۱۵۳ ۰.۴۲ روز قبل
۳۶,۱۳۰ ۴۲۱ ۱.۱۶ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۰ تومان کاهش، ۷,۰۰۰ (هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۰۰۰ -۱۸۰ -۲.۵۸ ۱۷:۰۴
۷,۱۸۰ ۲۰ ۰.۲۷ ۲ روز پیش
۷,۱۶۰ ۴۰ ۰.۵۵ ۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰ تومان کاهش، ۳,۶۴۰ (سه هزار و ششصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۱.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۲۹۸ (بیست هزار و دویست و نود و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با کاهش ۱.۲۸ درصدی، از ۲۰,۴۶۰ (بیست هزار و چهارصد و شصت ) تومان به ۲۰,۲۰۰ (بیست هزار و دویست ) تومان رسید.