امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی با ۱۰۱ درصد افزایش به ۲۲۴ میلیارد تومان رسید.

بررسی منحنی بازده نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای یک و دو سال افزایش قابل توجهی داشتند. نرخ سود اوراق با سررسید یک و دو سال به ترتیب با ۷ دهم و ۶ دهم درصد افزایش به ترتیب به ۲۱.۸۹ و ۲۲.۵۵ رسید. این تغییرات موجب شد نرخ بازده آتی اوراق در سال دوم با ۵ دهم درصد افزایش به ۲۳.۲۴ برسد. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با ۴ دهم درصد کاهش به ۲۱.۲۴ درصد رسید.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «جهش 101درصدی معاملات اوراق بدهی» بخوانید.