اینترفکس گزارش داد، وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای از تماس تلفنی «لوید آستین» وزیر دفاع این کشور با «آندری تاران» (Andriy Taran) همتای اوکراینی خود خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا در این گفتگوی تلفنی در راستای سیاست روسیه هراسی این کشور ادعا کرد: واشنگتن به اوکراین کمک خواهد کرد تا به تجاوزات روسیه پاسخ دهد!

در بیانیه مذکور در این باره آمده است: «لوید آستین» بار دیگر بر تعهد آمریکا در ایجاد ظرفیت نیروهای اوکراین برای دفاع مؤثر در برابر تجاوزات روسیه تأکید کرد و از «آندری تاران» به خاطر سهم کشورش در امنیت بین المللی تشکر کرد.

این در حالیست که پس از بازالحاق شبه جزیره کریمه به روسیه بر اساس نتیجه یک همه پرسی آزاد و همچنین به دنبال مشارکت مسکو در مبارزه با تروریست های مصنوع محور غربی- عبری- عربی بنا به درخواست دولت مشروع و قانونی سوریه، کشورهای غربی در تلاش اند تا از هر روزنه ای به منظور ایجاد روسیه‌هراسی و اعمال فشار بر این کشور استفاده کنند.