معاون دبیر کل حزب الله در کنفرانس عربی-اسلامی «متحدون ضد التطبیع» (متحد علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی) تاکید کرد که حزب الله در کنار ایران با توطئه‌های آمریکا برای منطقه مقابله می‌کند.

شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله گفت: «ما در حزب الله لبنانی هایی وطن دوست هستیم که تا پای جان از سرزمین و ملت خود و در چارچوب معادله سه گانه ارتش، ملت و مقاومت دفاع می‌کنیم».

وی تاکید کرد: «ما مسلمانیم و از همین رو در کنار جمهوری اسلامی در ایران و کشورهای اسلامی با پروژه آمریکا مقابله می‌کنیم».

این مقام حزب الله گفت: «ما عرب هستیم و از همین رو در کنار فلسطین هستیم و فلسطین و مردم آن را با همه شکل حمایت می‌کنیم.