تا به حال صدای «آواز» ببر را شنیده‌اید؟

منبع: برترین ها

81

1399/12/2

20:20


ببری هشت ماهه به نام آمور، توسط تیم باغ وحش بارناول سیبری، در حال خواندن یک «آواز» با صدایی غیر معمول، فیلمبرداری شد.

برترین‌ها: ببری هشت ماهه به نام آمور، توسط تیم باغ وحش بارناول سیبری، در حال خواندن یک «آواز» با صدایی غیر معمول، فیلمبرداری شد. گویا بعد از به دنیا آمدن خواهر و برادرش، او تنها با آواز خواندن می تواند توجه مادر را به خود جلب کند.

تا به حال صدای «آواز» ببر را شنیده‌اید؟

مطالب مشابه