عملیات بازار باز در آخرین هفته بهمن همانند هفته قبل به جهت مقدار انبساط و انقباض تراز بود با این تفاوت که خط تراز هفته گذشته در سطحی کشیده شد که به جهت مقداری دو برابر هفته ماقبل خود بود. با توجه به اینکه انقباض نقدینگی در بازار باز ناشی از اعتبارات تزریق شده در دو هفته قبل است می توان گفت بسط نقدینگی در هفته آخر بهمن دو برابر بسط نقدینگی در هفته سوم بوده است.

اتفاق مهم دیگری که در  هفته آخر به وقوع پیوست حجم بالای اعتبارات قاعده مند بوده که رکورد زمستانی را در این حوزه به ثبت رسانده است. این رقم با ارزش ۲۱ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بیشینه تزریق نقدینگی در بازار شبانه در کل زمستان بوده است. در واقع این میزان استقراض شبانه نشان از عطش نقدینگی در بازار بین بانکی دارد. بانک مرکزی ناچار شده است با هدف پوشش تقاضا و جلوگیری از افزایش نرخ سود ۲۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب اعتبارات قاعده مند(استقراض شبانه) به این بازار تزریق کند.

متن کامل این گزارش را با تیتر «استقراض شبانه رکورد شکست» در اقتصادنیوز بخوانید.