۲زن برای دریافت واکسن کرونا تغییر چهره دادند

منبع: برترین ها

47

1399/12/2

20:41


دو زن ۳۴ و ۴۴ ساله که برای دریافت دوزهای دوم واکسن کووید ۱۹ با لباس مبدل به یک مرکز واکسیناسیون مراجعه کرده بودند، شناسایی شدند.

برترین‌ها: دو زن ۳۴ و ۴۴ ساله که برای دریافت دوزهای دوم واکسن کووید ۱۹ با لباس مبدل به یک مرکز واکسیناسیون مراجعه کرده بودند، شناسایی شدند.

به گفته مدیر بخش‌ بهداشت فلوریدا در اورنج کانتی این زنان با استفاده از گلاه‌گیس، دستکش و عینک خود را به شکل«مادربزرگ‌ها» در‌آورده بودند. مقامات بهداشتی بعد از اینکه متوجه این موضوع شدند، از تزریق دوز دوم به آنها خودداری کردند.

اما هنوز نمی‌دانند که این زنان چگونه توانستند اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کنند و آیا در آن زمان نیز لباس مبدل پوشیده بودند یا خیر.

۲زن برای دریافت واکسن کرونا تغییر چهره دادند

مطالب مشابه