به گزارش خبرگزاری عمان، این سفر فرمانده نظامی آمریکایی و هیئت همراه او سفری در سطح بالا به کشور عمان محسوب می‌شود.

خبرگزاری بحرین نیز اشاره کرد، فرمانده نظامی آمریکا در این بازدید در جریان گزارشی مشترک درباره تعدادی از عملیات نیروهای کشورش در این دو پایگاه قرار گرفت.

این خبرگزاری افزود: وظایف این دو پایگاه در چارچوب عملیات بررسی، نجات و نظارت و هماهنگی عبور و مرور کشتی‌ها و نفت‌کش‌های جهانی و هدایت آنها از طریق تنگه استراتژیک هرمز و حمایت و پشتیبانی مشترک در راستای تامین خطوط دریانوری بین‌المللی است.