این قصر به قیمت یک یورو فروخته شد

این قصر به قیمت یک یورو فروخته شد


منبع: برترین ها

52

1399/12/2

21:55


خبر فروش یک قصر تاریخی متعلق به پرنس هانوفر توسط پسرش به قیمت یک یورو بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است.

فرارو: ‌ارنست آگوستِ پدر، پرنسِ هانوفر، ادعا کرده که پسرش بدون اطلاع او اموال خانوادگی را تصاحب کرده است. پسر که او نیز ارنست آگوست نام دارد قصری با معماری گوتیک ۱۳۵ اتاقه‌ای را که در سال ۱۸۶۷ در نیدرزاکسن ساخته شده، به قیمت یک یورو فروخته است.

به گزارش فرارو، بی بی سی نوشت: دادگاه تایید کرده که این ملک در کنار بخش دیگری از اموال خانوادگی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ از پدر به پسر منتقل شده بوده است. اما نگهداری از این قصر قدیمی برای پسر هزینه زیادی داشت. هزینه بازسازی این قصر حدود ۲۷ میلیون یورو تخمین زده شده.

از این رو ارنست آگوست پسر در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که قصر را به قیمت سمبولیک یک یورو به فروش می‌گذارد تا برای عموم مردم منطقه به عنوان یک بنای تاریخی حفظ شود. پارلمان آلمان وعده داده که ۱۳/۶ میلیون یورو به بازسازی این قصر کمک کند.

اما تصمیم پسر به مذاق پدر خوش نیامده است او شکایتش را به دادگاه برده و گفته است که پسرش در دوره‌های مختلف تلاش کرده که اموال خانوادگی را پنهان از چشم پدر بالا بکشد. اموالی که در دادخواست دادگاه لیست شده شامل نقاشی‌ها و مجسمه‌ها و مبل‌های لوکسی است که در کتابخاننه هرتزوگ آگوست در ولفلبوتل و موزه تاریخی هانوفر نگهداری می‌شوند.

ارنست پسر گفته است که ادعا‌های پدرش بی‌اساس است و انتقال قصر به مقامات محلی نیدرزاکسن مراحل قانونی را طی کرده است.

خانواده ارنست آگوست ثروت عظیمی دارد و در سال ۲۰۰۵ بخشی از مجموعه‌های تحت اختیار این خانواده به قیمت ۴۴ میلیون یورو در حراج کریستی فروخته شد.

ارنست آگوست پدر همسر پرنسس موناکو و خویشاوند دور ملکه الیزابت دوم است.

این قصر به قیمت یک یورو فروخته شد

این قصر به قیمت یک یورو فروخته شد

این قصر به قیمت یک یورو فروخته شد

این قصر به قیمت یک یورو فروخته شد

این قصر به قیمت یک یورو فروخته شد

این قصر به قیمت یک یورو فروخته شد

این قصر به قیمت یک یورو فروخته شد

مطالب مشابه