عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس


65

1399/12/2

22:17


تصاویری باورنکردنی از لحظه رویارویی یک موش کنجکاو با یک مار افعی آبی توسط یک عکاس حیات وحش ثبت شده است.نزدیک شدن یک موش کنجکاو به یک افعی آبی رنگ پایانی تلخ برای این حیوان کوچک رقم زد.به گفته عکاس مار حدود ۷۰ سانتیمتر طول داشت و پس از اینکه موش کوچک به او نزدیک شد و مار را لمس کرد توسط این حیوان بلعیده شد.

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس

عاقبت تلخ نزدیک شدن موش کنجکاو به افعی آبی! + عکس