رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس


34

1399/12/2

22:17


در طول تاریخ، کشور‌های دنیا با بوران‌های سهمگین برف روبرو شده‌اند.

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس

رکورد‌های باورنکردنی برف + عکس