جهانگیری: رانت‌خواران مدعی مبارزه با رانت شده‌اند!

منبع: برترین ها

61

1399/12/2

22:25


معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برخی که مدعی مبارزه با رانت شده‌اند، وقتی زندگی‌شان را بررسی می‌كنيم می‌بينيم هر چه دارند از رانت است.

خبرگزاری تسنیم: معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برخی که مدعی مبارزه با رانت شده‌اند، وقتی زندگی‌شان را بررسی می‌كنيم می‌بينيم هر چه دارند از رانت است.

جهانگیری: رانت‌خواران مدعی مبارزه با رانت شده‌اند!

مطالب مشابه