پشت پرده قبولی تضمینی در امتحانات!

منبع: برترین ها

43

1399/12/2

23:09


شیوع ویروس کرونا اگرچه کاسبی بسیاری از مردم را کساد کرده، اما کار متقلبان امتحانات مجازی حسابی رونق گرفته است.

شیوع ویروس کرونا اگرچه کاسبی بسیاری از مردم را کساد کرده، اما کار متقلبان امتحانات مجازی حسابی رونق گرفته است. موضوعی که سوژه کارتونی در خبرگزاری تسنیم شد.

پشت پرده قبولی تضمینی در امتحانات!

 

مطالب مشابه