جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 3 اسفند 99 در تمام مقاطع تحصیلی

منبع: سیمرغ

60

1399/12/2

23:58


جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 3 اسفند 99 در تمام مقاطع تحصیلی

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 3 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 3 اسفند 99

شبکه ‌آموزش

ساعت ۷:۴۵تا ۸، آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠ ، دیجیتال و کاربرد آن – رشته الکترونیک – پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩، آشنایی با دستگاه های اندازه گیری – پایه ۱۰- رشته الکترونیک-شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰، صفحه آرایی -پایه ۱۲- رشته گرافیک  – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵، حسابداری حقوق و دستمزد – رشته حسابداری – پایه ۱۱- -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰، حسابداری تکمیلی – رشته حسابداری – پایه ۱۱- شاخه کاردانش

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، بازی و ریاضی، پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، فارسی و نگارش، پایه  دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، فارسی و نگارش، پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳، علوم تجربی و تفکر، پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰، مطالعات و مهارت های اجتماعی، پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، مطالعات و مهارت های اجتماعی، پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰، آموزش نوآموزان، پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، ریاضی- تعریف توان، پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، ریاضی- تقسیم اعداد توان دار، پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، ریاضی – نسبت خط و عرض از مبدا، پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠،پرورشی- توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰، زیست شناسی یک –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ ، شیمی سه  – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰، شیمی یک  – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵، فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰، هویت اجتماعی -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴ سیما

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸ درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
ساعت۱۱:۴۵روانشناسی  پایه ۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ۸:۰۰،اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰،تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱، درس آموزش  قرآن  سوم دبستان
ساعت۱۱:۳۰، درس هدیه های آسمانی دوم دبستان
ساعت۱۵، عربی و زبان قران ۳  رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم  نظری
ساعت۱۵:۳۰، پیام های آسمانی پایه هفتم، مقطع  اول متوسطه


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


مطالب مشابه