استوری علی کریمی خطاب به محمد دادکان + عکس

2

1399/12/5

08:34


علی کریمی نسبت به صحبت های محمد دادکان و حمایت وی از او در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد.

استوری علی کریمی خطاب به محمد دادکان + عکس

کریمی در استوری خود نوشت:
«جسارت منو ببخشید دکتر جان. اگه انتخاب شدیم، حتما نیاز به کمک شما و بقیه دوستان دلسوز داریم. این لطف رو دریغ نکنید لطفا.»

استوری علی کریمی خطاب به محمد دادکان + عکس

تصویری


ویدئو