چرا برای پیشگیری بهتر، استفاده از دو ماسک پیشنهاد می شود؟

2

1399/12/5

10:37


محمدرضا خلفی زاده، رییس مرکز شبکه بهداشت شهرستان اردبیل در خصوص استفاده از دو ماسک که این روزها با شیوع ویروس کرونای انگلیسی در جهان توصیه می شود خاطرنشان کرد:

چرا برای پیشگیری بهتر، استفاده از دو ماسک پیشنهاد می شود؟

به گزارش بهداشت نیوز، محمدرضا خلفی زاده، رییس مرکز شبکه  بهداشت شهرستان اردبیل در خصوص استفاده از دو ماسک که این روزها با شیوع ویروس کرونای انگلیسی در جهان توصیه می شود خاطرنشان کرد:  به دلیل اینکه اکثرا ماسک های پزشکی به درستی بر صورت نمی نشیند و  راه های ورود ویروس به دهان و دستگاه تنفسی  همچنان امکانپذیر و میسر است  توصیه می شود بر روی ماسک پزشکی ۳ لایه یک ماسک پارچه ای هم زده شود تا ماسک پارچه ای، باعث شود  ماسک پزشکی بصورت کامل بر صورت بنشیند و همان اندک راه های نفوذ را هم به حداقل برساند.

خلفی زاده ادامه داد: باید شهروندان بدانند اگر چه استفاده از ماسک در مقابله با ویروس کرونا از ضروریات مبارزه با این بیماری است اما در کنار استفاده صحیح و درست از ماسک ، رعایت پروتکل های دیگر بهداشتی  مکمل استفاده از ماسک در جلوگیری و پیشگیری از شیوع این بیماری است.

به نظر می رسد با توجه به شدت شیوع و جهش های مکرر ویروس کرونا با وجود ورود واکسن های کرونا به بازار و استفاده از آن، باید شهروندان را همچنان ماسک بر صورت دید و به تعبیر دیگر برای همه ساکنین این کره خاکی، دنیایی بدون ماسک یک آرزوست.

منبع: ایسنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو