در این مراسم داگ امهوف همسر کاملا هریس نیز حضور داشت.

مراسم با روشن کردن شمع و ادای احترام با سکوت برای قربانیان بیماری کووید۱۹ که بیش از ۵۰۰هزار نفر بوده انجام شد.

حضور بایدن و هریس در مراسم بزرگداشت قربانیان کرونا/عکس