فوران‌های اخیر در کوه اتنای ایتالیا

فوران‌های اخیر در کوه اتنای ایتالیا


منبع: فوت و فن

7

1399/12/5

11:17


کوه اتنا در شش روز گذشته چهار بار فوران کرده است و گدازه‌ها را از دامنه‌های خود پایین آورده و روستاهای اطراف را با خاکستر دوش گرفته است.

اتنا، در جزیره سیسیل ایتالیا، یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان است. در طی این طغیان اخیر خسارت یا جراحت قابل توجهی گزارش نشده است و مقامات گفته‌اند که فکر نمی‌کنند بلافاصله خطر تشدید وجود داشته باشد، اما دیدگاه‌ها بسیار دیدنی بوده است.

در ادامه تصاویری از این فوران را ببینیم:

f01

۲۰ از ۱ f01

f02

۲۰ از ۱ f02

f03

۲۰ از ۱ f03

f04

۲۰ از ۱ f04

f05

۲۰ از ۱ f05

f06

۲۰ از ۱ f06

f07

۲۰ از ۱ f07

f08

۲۰ از ۱ f08

f09

۲۰ از ۱ f09

f10

۲۰ از ۱ f10

f11

۲۰ از ۱ f11

f12

۲۰ از ۱ f12

f13

۲۰ از ۱ f13

f14

۲۰ از ۱ f14

f15

۲۰ از ۱ f15

f16

۲۰ از ۱ f16

f17

۲۰ از ۱ f17

f18

۲۰ از ۱ f18

f19

۲۰ از ۱ f19

f20

۲۰ از ۱ f20

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو