به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۹۹۳(بیست و سه هزار و نهصد و نود و سه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۴۷۸(بیست و چهار هزار و چهارصد و هفتاد و هشت تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۵۶۳(بیست و هشت هزار و پانصد و شصت و سه تومان) و قیمت فروش یورو ۲۹,۱۴۰(بیست و نه هزار و صد و چهل تومان) است.