دانلود آهنگ شاد برای روز مهندس

منبع: دلگرم

3

1399/12/5

12:30


دانلود آهنگ شاد برای روز مهندس

آهنگ روز مهندس

مثل یخچال شیک و مرتب بودی
اینجوری فرق داشت لباس تنمون
تو از رو جدول نفس کشیدی و من
راه رفتم رو جدول خیابون
قصه چیز دیگس مهندس
قصه چیز دیگس
مثل جغدی که جادو شده باشه
چیزی جز ماشین حساب نشناختی
زندگیم پای دوتا چشم باز رفت و
تو زیر دوش فرمول می ساختی
قصه چیز دیگس مهندس
قصه چیز دیگس
وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیشرفتو می دونی
شکر کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی
وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیشرفتو می دونی
شکر کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی
همیشه حبس بودی توی اون اتاق
چراغ اتاقت شبا روشن بود
کتاباتو رو میخ کردن به میز
کتاب واسه من به کوچه زدن بود
قصه چیز دیگس مهندس
قصه چیز دیگس
چراغ اتاقت هنوز روشنه
ولی خیابون تاریکه واسه من
تو تاریکی پرسه زدن درد داره
آدمو عادت میده به زار زدن
قصه چیز دیگس مهندس
قصه چیز دیگس
وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیشرفتو می دونی
شکر کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی
وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیشرفتو می دونی
شکر کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی
قصه چیز دیگس مهندس
قصه چیز دیگس
قصه چیز دیگس مهندس
قصه چیز دیگس

دانلود آهنگ مهندس آکولاد


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو